Erdőtelepítési terv

Erdőt szeretne telepíteni? Pályázhat EU-s támogatásra, de megvalósíthatja erdőtelepítését önerőből is.

Szántó, vagy rét területe van melyet szeretne erdősíteni akkor:

  • Tisztázni kell kíván-e támogatást igénybe venni
  • A fafajmegválasztás hosszú távon befolyásolja a sikert, de kudarchoz is vezethet
  • Szabad rendelkezésű erdőt, vagy fásítást kíván-e létesíteni?
  • A termőhelyfeltárás elengedhetetlen!
Erdő létesítését az Erdészeti Hatóságnak engedélyezni kell. A szabad rendelkezésű erdőket és a fásítások létesítését engedélyezni kell. Új területek esetében a területekre erdőtelepítési tervet kell készíttetni.

Ha erdőtelepítési támogatásra pályázunk, vagy szabad rendelkezésű erdőt létesítünk, elengedhetetlen az erdőtelepítési terv készítés. Európai Uniós csatlakozásunk után a pályázati feltételek megszigorodtak. Fontos a rendeletben meghatározott összes résztervet elkészíttetni. Alapvető követelmény, hogy az erdőtelepítéssel érintett területről termőhelyfeltárás készüljön. Ekkor tudjuk csak a megfelelő faállománytípust kiválasztani. A faállománytípus kiválasztása után, a kiviteli terveket is el kell készíteni. Eldönthetjük hogy vadvédelmi kerítésre pályázunk-e.