Kárértékelés

Ellopták fáját? Leégett erdeje? Külső hatásra erdeje értéke csökken? Korlátozások miatt nem tudja erdeje hozamait kivenni?

Amennyiben meghatározzuk az erdőben észlelhető károsítást, megmondható, hogy az a jövő állományára milyen hatással van. Lehetséges a növedékkiesés, a minőségi romlás, vagy egyszerűen eltűnt faanyag. Ezzel az erdő értéke csökken.

Ha a termőhelyi adottságok megfelelőek, akkor a károsításokat a faállományok jobban elviselik, így az értékcsökkenés is csak csekély mértékű.

Amikor nem tudja rendeltetésszerűen használni erdejét, akkor önnek ebből kára származik. Érvényesítheti kárigényét, ha tudja, mekkora kár érte Önt. Pontosan meghatározható mennyi a növedékkiesésből, minőségi romlásból eredő kár. Számításaimban kitérek minden értékelhető körülményre.

Ha Falopás történt erdejében, akkor...

  • Először tegyen feljelentést az illetékes rendőrségen!
  • Jelentse az Erdészeti Hatóság felé a falopás tényét
  • A tulajdonosokkal való elszámolás érdekében fontos a kitermelt fatömeg értékének ismerete
  • Ha ismeri az elkövetőt és peren kívül meg tudnak egyezni, értékeltesse fel a famennyiséget hogy legyen alapja a megegyezésnek